Apie mus Kontaktai AVC-sportas Prisijungti   EN DE  

 Aplinkosauga

 

Užterštumo matavimai

 

Sveikatos vertinimas

 

ISO 9000 

 

ISO 14000

 

OHSAS 18000

 

Kiti standartai

 

ES parama

 

Mokymai

 

Mūsų klientai

 

 

 

 


INFORMACIJA apie UAB „Hanning Vilnius“ parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Hanning Vilnius“ (į. k. 3000 44551), Vytenio g. 50, Vilnius, tel. +370 5 213 3150, faks. +370 5 233 4415, el. p. info@hanning-hv.com.
2. Ataskaitos rengėjas: UAB „AV Consulting“ (į. k. 3000 10061), registracijos adresas – P. Vileišio g. 9, Vilnius, adresas korespondencijai – Justiniškių g. 12, Vilnius, tel. 8 686 4 91 68, el. p. info@avcon.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Vienfazių ir trifazių elektros variklių ir jų komponentų gamyba, Vytenio g. 50, Vilnius.
4. Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Pagrindinė veikla – vienfazių ir trifazių elektros variklių ir jų komponentų (statorių, rotorių ir kt.) gamyba. Pagrindiniai gamybos barai, kuriuose vykdoma gamyba – paketavimo (gaunami rotorių arba statorių paketai), liejimo (lydomas ir liejamas aliuminis), mechaninis (mechaninis detalių apdirbimas), centravimo (statorių centravimas), vyniojimo (vykdomas statorių vyniojimo procesas), išvadų karpymo (paruošiami išvadų laidai statoriams), mirkymo (vykdomas statorių mirkymas) ir dažymo (vykdomas statorių išorinių paviršių dažymas).
5. Ataskaita viešai eksponuojama: PVSV ataskaitos rengėjo UAB „AV Consulting“ patalpose, Justiniškių g. 12–205, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17.00 val. Telefonas pasiteiravimui 868649168.
Taip pat Ataskaitą galite peržiūrėti paspaudę nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1tqVfOvOdFcwT6rMExHofYJQ8W5rBLfN2?usp=sharing
6. Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita: Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA1YmY5NzItYWRiMy00MDA3LWI1ZTctYjFjOTc3ODMwMGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe01192d-f2e6-4408-8935-a30f44f3c9c1%22%2c%22Oid%22%3a%220ecd0f79-afb8-42f1-bf98-feb96bf62100%22%7d
Viešas Ataskaitos pristatymas ir svarstymas nuotoliniu būdu prasidės 2021 m. vasario 10 d., 18 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. 868649168.
7. Pasiūlymus dėl Ataskaitos iki viešo visuomenės susipažindinimo su Ataskaita galima teikti raštu: UAB „AV Consulting“ Justiniškių g. 12–205, Vilnius arba el. paštu info@avcon.lt.
8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 8 5 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt.

Viešo Ataskaitos pristatymo ir svarstymo vaizdo įrašo fragmentai


Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas


INFORMACIJA apie UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.
1. PŪV organizatorius ir kontaktiniai duomenys: UAB „Gealan Baltic“, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., www.gealan.lt, info@gealan.lt, tel. 8 52 7 37016.
2. PAV dokumentų rengėjas ir kontaktiniai duomenys: UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, 10308 Vilnius, www.avcon.lt, info@avcon.lt, tel. 8 5 234 18 80.
3. PŪV pavadinimas ir vieta: Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen. Trakų r. sav.
4. PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV programos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius, Trakų r. savivaldybės administracija. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą – Aplinkos apsaugos agentūra.
5. Pasiūlymų teikimo terminas 10 darbo dienų, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po informacijos paskelbimo. Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui UAB „AV Consulting“, o pasiūlymų kopijos – Aplinkos apsaugos agentūrai.
6. Su PAV programa galima susipažinti paspaudus nuorodą: https://drive.google.com/file/d/17MXkCUhMfaL9bwiCkWOt2-Sc9THcJFDg/view?usp=sharing  skelbimas
  PAV ataskaita priedai


   INFORMACIJA apie UAB „Eurochema“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – „Išankstinio paruošimo baro modernizavimas“ parengtą poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą.

   1. PŪV užsakovas –  UAB „Eurochema“, Kalvų g. 6-1, Riešės k., LT-14266 Vilniaus r. sav., tel. 8 686 3 76 57, faks.-.
   2. PŪV PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilniaus m., tel. 8 5 234 18 80, faks. 8 5 205 05 07.
   3. PŪV pavadinimas – išankstinio paruošimo baro modernizavimas.
   4. PŪV vieta – Jonavos r. sav., Jonava, Jonavos m. sen., Ruklos g. 14B. 
   5. PAV subjektai, atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius, Jonavos rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).
   6. Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima darbo dienomis, darbo valandomis, t. y. pirmadieniais 8.00-18.00, antradieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00 (pietų pertrauka 12.00-12.45), penktadienį 8.00-14.00 (be pietų pertraukos) Jonavos miesto seniūnijoje Žeimių g. 13, Jonavoje, tel. 8 349 6 04 88, faks.-, ir Justiniškių g. 12 (205 kab.), Vilnius, tel. 8 5 234 18 80, taip pat žr. tinklalapį: www.avcon.lt, iki numatyto viešo susirinkimo.
   7. Viešas susirinkimas įvyks su Jonavos miesto seniūnijos seniūnu suderintoje vietoje Žeimių g. 13, Jonavoje (Jonavos m. seniūnijos 115 kab.) gruodžio 18 d. 17.00.
   8. Pasiūlymus (raštu, el. paštu ir kt.) dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos iki viešo susirinkimo galima teikti UAB „AV Consulting“ (P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel. 8 5 234 18 80, el. p. info@avcon.lt).
   9. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

   EUROCHEMA PAV ataskaita


 


© AV CONSULTING 2018